WANZ-141 - 蕾2014年番号 ファンの皆様に選んでいた

WANZ-141 - 蕾2014年番号 ファンの皆様に選んでいた

督脉附巨阳膀胱,合少阴肾。清水置白瓷器中,向日下,令日光正射水,视日光中若有尘埃氤氲如游气者,此水质不净也。

肝火炽则津液凝痰,痰愈盛则筋络愈燥者是也。 不知南瓜本补气,即与羊肉同食,脾健者何碍?

从昆仑下行,足跟骨下陷中,拱足取之,仆参穴也。 且《说文》∶,伤暑也。

少商穴,主治双鹅风,喉痹。带脉主灸一切疝,偏坠木肾尽成功,兼灸妇人浊带下,丹田温暖自然停。

珍珠补阴明目,镇逆安神,皆取蚌性纯阴,感月而胎之效也。治中消宜直清胃热,体实者三黄丸或调胃承气汤,体虚者黄连猪肚丸。

十四椎下,命门穴也。谬者解为荷叶包饭于火中烧之,不通甚矣。

Leave a Reply