【XVSR-235】 *** 的美女森春流(森はるら)作品新番车牌

【XVSR-235】 *** 的美女森春流(森はるら)作品新番车牌

喉癣喉间生红丝如哥窑纹,如秋海棠花,叶背面之状,干燥而痒,阻碍饮食,此虚火上炎,痰壅肺燥所致。但显一二症者,其痘必少。

又法,艾叶捣含良久,肿自消。不用,手足不能运动也。

其实痰火与惊而已,癫狂亦由于此。按中风证,心神一虚,百骸无主,风邪扰乱,莫由驱之使出。

惟血虚头痛,从鱼尾相连痛者不治。但以风气胜者为行痹,风性善行故也。

越数岁,家计益窘,又值其子将续弦乃以此册作赠而告借银币,念番先君子,慨然允之,书遂为我家有矣。程郊倩曰∶汗多亡阳,夫人知之。

一白腐发于严寒者,因寒邪蕴而为热,起初不知病由,认作感受寒邪,误服干姜葱汤,以致喉痛,发为白腐,其鼻不塞可治。 头为诸阳之热蒸于头,故但头汗,而身无汗。

Leave a Reply